NMC - הד ארצי

שיר השירים, פרק ה' - סינגל

שולי רנד

פרויקט "שיר השירים" מורכב משמונת פרקיו של "שיר השירים".

כל פרק יבוצע ויולחן ע"י אמן אחר ויעמוד כשיר בפני עצמו.

שולי רנד, עמיר בניון, ארז לב ארי, אמיר דדון

הם חלק מהאמנים שבחרו לקחת חלק בפרויקט הקסום הזה.

 

הפרויקט נפתח עם שולי רנד שמבצע את פרק ה'

ללחן של אלדד ציטרין 

 *מימוש רכישת הסינגל בפורמט דיגיטלי הינו מיידי.


 

 

  • מוזיקה
  • סינגלים
PayCall.co.il nmcunited.co.il